Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2013

plastikowaBiedronka
Miłość, mój drogi, polega na tym, że kiedy na dworze jest tak zimno i ciemno jak teraz, i kiedy wracasz przez śnieg, wiatr i zapchane ulice, i kiedy jedyne o czym marzysz to dotrzeć wreszcie do domu, ona czeka tam na ciebie z czerwonym, ciepłym kocem i herbatą, w której jest łyżeczka miodu i dwa cienkie plasterki cytryny, i właśnie w tej sekundzie kiedy wchodzisz, odkrywasz że ona widziała czego ci potrzeba wcześniej niż ty zdążyłeś to sobie uświadomić, i tylko ona, jedyna wśród sześciu miliardów wie o tej jednej łyżeczce miodu i dwóch cienkich plasterkach cytryny, i to, co było przed chwilą ciemnością, wiatrem i zimnem jest czerwonym, ciepłym kocem, pod którym już siedzisz i już nie czujesz tej przejmującej i zimnej samotności, która była z tobą jeszcze przed chwilą.   
— znalezione
plastikowaBiedronka
4500 9413 500
plastikowaBiedronka
plastikowaBiedronka
plastikowaBiedronka
 Czasami szczęście polega na tym, że mamy kogoś, za kim możemy tak mocno tęsknić.
— Richard Paul Evans - Na rozstaju dróg
plastikowaBiedronka
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromtimetolove timetolove viailoveyou iloveyou
plastikowaBiedronka
Ty jesteś taki mój mały świat
Lepszy od znanego mi dotąd.
— S.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
plastikowaBiedronka
6789 9b0a
     
   Forever.
plastikowaBiedronka
3021 4353
Reposted frombyheart byheart viadeedeeconspire deedeeconspire
6418 18c0
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaolala89 olala89
this. | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit

September 12 2013

plastikowaBiedronka
Być spadającą gwiazdą w czyichś marzeniach i spełniać każde życzenie.
— Pamiętnik narkomanki
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
plastikowaBiedronka
plastikowaBiedronka
Tyle straciłam z obawy przed utratą.
— Brida
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
plastikowaBiedronka
Spójrz na mnie, jak ja na Ciebie patrzę, i pocałuj mnie, a potem zacznij już do mnie wracać!
— Osiecka
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
plastikowaBiedronka
Już serce jej wyschło; zresztą ona sama nie jest pewna, czy ma serce.
— B.Prus "Lalka"
Reposted fromvertige vertige viakatarzynarogala katarzynarogala
plastikowaBiedronka
Wódka była tej nocy jak tlen. Znowu można było oddychać.
— S@motność w sieci
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
plastikowaBiedronka
Wiem jak ułożyć rysy twarzy, by smutku nikt nie zauważył.
— Szymborska
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
plastikowaBiedronka
Robisz mi nieporządek w chaosie.
— Świetlicki
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl